Opis stanowiska:

RENTHOFF EXPRESS zatrudni pracowników do pracy w pralni chemicznej w Mielcu zlokalizowanej w Galerii Navigator przy ul. Powstańców Śląskich 4.

 

Czego wymagamy:

  • obsługa Klienta
  • obsługa urządzeń pralniczych
  • obsługa kasy fiskalnej i terminala
  • inne czynności administracyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem pralni

Co oferujemy:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie + gwarantowany system premiowy
  • elastyczny czas pracy
  • możliwość korzystania z usług pralniczych
  • pełne szkolenie wstępne
  • wsparcie na każdym etapie pracy

Aplikuj
na stanowisko!

Osoby zainteresowane dołączeniem do dywizji RENTHOFF Express prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych w formularzu znajdującym się obok lub drogą mailową na adres biuro@renthoff-express.pl

*Przesłanie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez RENTHOFF Sp. z o.o. Express Spółka komandytowa, ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Kraków, wszystkich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach na potrzeby obecnego postępowania rekrutacyjnego pracowników i zleceniobiorców oraz na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych pracowników i zleceniobiorców Administratora.
*Dołączanie do dokumentów zdjęcia nie jest wymagane przez ogłoszeniodawcę, ale w przypadku jego dołączenia przesłanie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku twarzy widniejącej na dołączonym zdjęciu na potrzeby obecnego postępowania rekrutacyjnego pracowników i zleceniobiorców oraz na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych pracowników i zleceniobiorców Administratora.

*Administratorem pozyskanych danych osobowych jest RENTHOFF Sp. z o.o. Express Spółka komandytowa, ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Kraków. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykorzystanie ich w ramach obecnie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego pracowników i zleceniobiorców Administratora oraz wykorzystanie w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych pracowników i zleceniobiorców Administratora, jeżeli obecne postępowanie rekrutacyjnie nie zakończy się pozytywnie w stosunku do osoby, której dane osobowe dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym odbiorcom danych osobowych. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Okresem przechowywania danych jest okres do zakończenia przyszłych rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekazanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jest warunkiem zawarcia z Administratorem umowy o pracę lub umowy zlecenia, jeżeli w stosunku do tej osoby postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone pozytywnie. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym pracowników i zleceniobiorców Administratora. W stosunku do osób, których dane osobowe są przetwarzane Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

100% zaangażowania
100% przewidywalności
100% rzetelności
100% transparentności

Oferta

Wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem zapewni Państwu fachową i miłą obsługę. Priorytetem naszych pralni jest wysoka jakość oraz zadowolenie naszych klientów. Nasz personel służy pomocą i wybierze ofertę dopasowaną indywidualnie do potrzeb Klienta. Cechuje nas transparentność działań i polecanie tego, co da satysfakcje z wykonanej usługi obu stronom.